Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > [Forside elementer] > Digital mobbing

Digital mobbing

Du finner bakgrunnsmateriale og ressurser under her. Legg også merke til at det ofte er de som bli mobbet fysisk som ofte blir utdsatt for digital mobbing. Det viser seg også at den som selv har blitt mobbet ofte deltar i mobbing av andre. Vi som skole tar dette på alvor, men det er viktg at heimen har en åpen dialog med ungdommene om dette.

Ressurser om digital mobbing og digital kompetanse

Det finnes flere ressurser til barnehager og skoler som vil jobbe med digital mobbing og digital kompetanse:

 

 


Utskriftsvennlig versjon