Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Aktiviteter > PAL-prosjekt

Nedleggelse av grunnstein

 

 

Nedleggelse av grunnstein 

Dato: 12. september, kl. 12 - på byggeplassen, Melhus

Som eneste skole i Trondheim er Skjetlein videregående skole med på å etablere
fremtidens kunnskap hos elever ved VG2 Byggteknikk og VG2 Anleggsgartnerfag.
Skjetlein videregående skole og  Melhus Videregående skole vil i disse dager
ta første spadetak på et flerårig prosjekt der elever bygger Passivhus – PAL – ut
fra mottoet Passivhus, Aktiv Læring. Faktisk er dette det første skoleprosjekt
innen passivhusbygging i hele Norge, der det er elever som står for alt arbeid
i og omkring huset – fra første gravetak, gjennom at boligen reiser seg med
alle tekniske installasjoner – til området er isådd, beplantet og adkomstveier anlagt.
 
Prosjektets nærhet til skolen vil også gjøre at elever på VG1 – som på en eller annen
måte er interessert i bygg eller miljø/energi – kan hospitere inn hos VG2!


Utskriftsvennlig versjon