Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Aktiviteter > Skolesekk

Naturlige skolesekk

 

Prosjekt 1: Fornybar Energi lab

Levende realfag: fornybar energi lab

For å kunne tilby elevene flere praktiske læringsopplevelser med tema fornybar energi (fag. Naturfag / fysikk / kjemi / matematikk) 
har skolen bygget en «fornybar energi lab». En akkumulatortank lagrer energi fra forskjellige energikilder. På fornybar energilaben knytes en vedovn og solfangere til tanken. Hele systemet skal kobles slik at elevene kan forske (regne) på energiutbytte av ved og sol.

En bieffekt av labben er at varmhallen som vil få vannbåren varme Systemet i varmehallen skal være en del av multienergisenteret.

Prosjektledelse /v Skjetlein vgs: Team realfag (Gjertrud Jenssen / Vigdis Jonsen)

 

Prosjekt 2: Storsalamander

«Hvordan kan du hjelpe salamanderne?»

 

Hovedmålssetningen er at den enkelte elev engasjerer seg, slik at får erfaring med, og tro på, at han / hun kan gjøre noe for andre og miljøet gjennom sine bevisste konkrete valg og handlinger. Den enkelte bør bli handlekraftig for bærekraftig utvikling. Lære å bli glad i, vise respekt for, og derav ta vare på vår felles natur for fremtiden.

  • Gode opplevelser, undring, fasinasjon, er viktige verdier i seg selv for mennesket.
    Dette kan også være motiverende for å søke kunnskap og erfaring, både teoretisk og praktisk, samt å jobbe, både selvstendig og som del av en gruppe, med å oppnå dette. 
  • Det kreves kunnskap om natur og økologi, om hva som er miljøvennlig, og eleven må være motivert for tilegne seg denne kunnskapen. Dette kan gjøre eleven motivert for å tilegne seg kunnskap i andre fag. Eks. i matematikk, ved å regne på endringer.
  • Salamanderne trenger hensyn og tiltak. Prosjektet kan bidra til dette.
    Skolen får et godt undervisningsopplegg som kan brukes over flere år.

Prosjektleder /v Skjetlein vgs: Lektor Tor Haugan og Lektor Margot Fiske Hokstad

Artikkler fra Skjetleinbladet #7 / 2014 og # 8 2014 

Hva kan du gjøre for salamandere?

Elever har undersøkt tjern med salamander.

 

Link til naturlige skolesekk: http://www.natursekken.no/c2000610/seksjon.html?tid=2108854

 

 


Utskriftsvennlig versjon