Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Aktiviteter > Info > Oppdalsmøtet

Landbruksmelding - Oppdal

Skjetleinelever med på statsrådens presentasjon av landbruksmeldinga

Mandag 13. februar var elever fra Skjetlein vgs tilstede på et møte på
Oppdal i forbindelse med at statsråd Lars Peder Brekk presenterte
landbruksmeldingen som ble lagt fram like før årsskiftet. 
Her var det samlet rundt 300 interesserte fra  Sør-Trøndelag, 
Hedmark og Møre og Romsdal. 

Etter statsrådens presentasjon fikk tre av elevene fra Skjetlein holde et
innlegg der de kom med sine betraktninger om landbruksmeldingen og
framtiden for norsk landbruk. Etter innlegg fra Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag 
Bonde- og Småbrukerlag, Fjellregionen Pelsdyravlslag og Lokale matspesialister v/Rørosmat,
var det diskusjonsrunde der elevene fra Skjetlein vgs sammen med de andre
som hadde hatt innlegg satt i panelet og svarte på spørsmål fra salen.

En av Skjetleinelevene fikk faktisk æren av å komme med et sluttinnlegg som statsråden
syntes var så bra at videre kommentarer var overflødig. Møtet ble holdt på Skifer Hotell,
Oppdal, og ble åpnet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Jørn Aksel Krog, 
og møteleder var ordfører i Oppdal, Ola Røtvei.


Utskriftsvennlig versjon