Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Aktiviteter > Info > realfagspris 2013

Realfagspris 2013

[Text: Universitetsavisa, Solveig Mikkelsen]

Realfagsprisen tildeles elever,
lærere eller skoler i trøndelagsfylkene som bidrar til økt interesse for realfag.
Prisen er på 20 000 kroner og deles i år ut for sjette gang.

Energi og mijø - og realfag

Skjetlein videregående skole opprettet i fjor høst programtilbudet Energi- og miljøfag. Tilbudet retter seg mot elever som har stor interesse for klima- og miljøspørsmål, og som også kan tenke seg å ta høyere utdanning innen dette fagfeltet.

Elevene lærer om bruken av vindkraft, solenergi, mikrokraftverk og varmepumper.
Allerede det første året får de kontakt med forsknings- og innovasjonsmiljø ved NTNU. Energi- og miljøfag strekker seg over tre år og faget gir ekstra fordypning i realfag.

Samarbeider med NTNU

I juryens begrunnelse heter det skolen har greid å etablere et tilbud som setter
fokus på realfagenes samfunnsnytte:

«…gjennom en helhetlig tilnærming der undervisningen i både realfagene og programfagene
i naturbruk er rettet inn mot bærekraftig produksjon og bruk av fornybare energiressurser.»

Juryen mener Skjetlein videregående skole viser vei for andre gjennom innovativt å skape samarbeid med eksterne ekspertmiljøer. Blant annet samarbeider skolen med NTNU Censes og Bioforsk.

Praktisk tilnærming

Skolen får også prisen fordi den legger vekt på å la elevene jobbe praktisk
med realfag, og at det nettopp skapes ulike læringsarenaer ved at elevene
blir kjent med fagmiljøer utenfor skolen.

«Juryen vil spesielt fremheve betydningen av at skolen satser på å koble realfag
og programfagene i naturbruk. Ved å satse spesielt på fornybare energiressurser,
har skolen valgt et tematisk område som er aktuelt og som egner seg svært godt
til ulike praktiske tilnærminger.»

Vinneren ble tildelt prisen i forbindelse med Realfagskonferansen torsdag.
Konferansen er en årlig inspirasjonsdag for realfagslærere i trøndelagsfylkene, og i år deltok 300 lærere.


Utskriftsvennlig versjon