Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Fagtilbud > Kompetanse

Kompetanse

 

        kompetanse v skjetlein

Videregående opplæring gir deg enten yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Studiekompetanse er ”inngangsbilletten” til studier ved høgskoler og universitet. Skjetlein videregående skole har tilbud innenfor både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. 

A Yrkeskompetanse

B Studiekompetanse

  • Generell studiekompetanse
  • Studiekompetanse med spesiell fordypning innen realfag
  • 23 timers kurset

A Yrkeskompetanse

Skjetlein videregående skole kan tilby yrkesopplæring innenfor opplæringsprogrammene

 

  • Bygg- og anleggsteknikk (BA)
  • Naturbruk (NA)

På vg 2 nivå har skolen følgende tilbud:

  • Vg2 byggteknikk
  • Vg2 hest- og hovslagerfag
  • Vg2 landbruk og gartnernæring
  • Vg2 anleggsgartner og driftsoperatør  idrettsanlegg 

Etter å ha fullført Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, vil resten av opplæringen normalt fortsette to år i en bedrift. Etter to år som lærling kan du ta fag- eller svennebrev. For den delen av tida du utfører verdiskapende arbeid for bedriften, får du lærlingelønn.

Hvis det ikke er mulig å få lærlingeplass i en bedrift, vil du få tilbud om å ta det tredje året (Vg3) i skole. Enten du fullfører opplæringen i bedrift eller i skole, avsluttes den med at du tar fagprøve eller svenneprøve.

Skjetlein videregående skole tilbyr vg3 landbruk som bygger på vg1 og vg2  på utdanningsprogram for naturbruk og gir yrkestittelen agronom. 

B Studiekompetanse

Generell studiekompetanse (GENS)

Ved Skjetlein videregående skole kan du få studiekompetanse ved å fullføre et  3-årig løp innenfor utdanningsprogram naturbruk med Vg3 studieforberedende naturbruk som siste år. Kurset gir kompetanse for inntak til mange studier ved høyskoler og universitet. 

Studiekompetanse med spesiell fordypning innen realfag (GENS + tilleggskrav)

Noen studier ved høyskoler og universitet, f.eks veterinær, flere realfagsstudier, studier innen husdyr- og landbruksfag, studier innen økologi og naturforvaltning krever spesiell fordypning innen spesielle realfag. Ved Skjetlein vgs. gis tilbud om fordypning innen matematikk, kjemi og biologi for at våre elever skal kunne søke til slike studier.

23 timers kurset

Dette er åpent for søkere som har bestått yrkeskompetanse i skole (3-årig løp) eller fag- eller svenneprøve. Disse elevene må ha minimum 23 timer pr. uke for å oppnå generell studiekompetanse: 10 t. norsk, 5t. historie, 5t. matematikk og 3t. naturfag. Skjetlein vgs har dette tilbudet hvert år.

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon