Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Bussruter

Bussruter

Skoledagens start og sluttider: 

Mandag 

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15 - 15.45

08.15-14.55
(15.45)

08.15-14.05

08.15-14.55
(15.45)

08.15-14.55

Aktuelle bussruter (denne vil bli oppdatert)

310 Stjørdal-Trondheim-orkanger-Fannrem https://www.atb.no/getfile.php/13768/Rutetabeller/Host2017/AtB_rute_310.pdf

340 Trondheim – Støren - Røros https://www.atb.no/getfile.php/13777/Rutetabeller/Host2017/AtB_rute_340.pdf

410 Trondheim – Orkanger ( Fannrem) via Fv 800 https://www.atb.no/getfile.php/13792/Rutetabeller/Host2017/AtB_rute_410.pdf

504 Melhus - Hølonda https://www.atb.no/getfile.php/13855/Rutetabeller/Host2017/AtB_rute_504.pdf

9919 (skolebuss) Trondheim/Heimdal –Skjetlein vgs (her starter det en buss fra Trondheim, Prinsens gate, Tonstad via E6, Heimdal stasjon) https://www.atb.no/getfile.php/131284/Rutetabeller/Skoleruter%20h%C3%B8st%202017/AtB_rute_9919_14.08.17.pdf

71 Heimdal – Leinstrand – Klett – Spongdal
https://www.atb.no/getfile.php/13720/Rutetabeller/Host2017/AtB_rute_71.pdf

5004 Støren-Melhus -Klett

https://www.atb.no/getfile.php/13993/Rutetabeller/Skoleruter%20h%C3%B8st%202017/AtB_rute_5004_18.10.17.pdf

Ukedager i bussruta tilsvarer 1=mandag, 2=tirsdag osv.

Ruteberegner

Skyssordningen for elever gjelder for heltidselever hjemmehørende i Sør-Trøndelag som bor minst 6 km fra skolen. Kortest fremkommelig vei - inklusive gangvei - mellom bostedet og skolen, legges til grunn.  

Dersom du har rett på skoleskyss, vil du få utdelt et t-kort ved skolestart. T-kortet inneholder en kvote på to reiser per dag i 190 skoledager.

Her kan du klikke deg inn på fylkets nye ruteberegner.


Utskriftsvennlig versjon