)" /> Internat - skjetlein.vgs.no
Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Internat

Internat

Søknad om hybel på internatet

Om du ønsker å  søke om hybel på internatet kan dette sendes til vår mailadresse

Søknaden må være kommet til skolen senest innen 05 august.

Bekreftelse på tildeling av hybel blir sendt ut ca. 9 august på grunn av 2 inntaket.

 

 

 

 

Internat

Følgende prioriteringer gjelder for tildeling av hybel:

  1. Elever som ikke er rapportert eller blitt utvist blir tildelt hybel først. 
  2. Elever som kommer langveisfra blir prioritert foran elever fra lokal-miljøet. Rektor kan innvilge unntak fra dette. Elever med skolerett prioriteres.
  3. Elever med tidligere permanent utvisning fra internatet tildeles ikke internathybel.
  4. Elever med korttidsutvisning fra internatet stiller bakerst. Tildeling av hybel til disse elevene kan kun skje etter skriftlig søknad som stiles til rektor. Behovet for tildeling skal dokumenteres.
  5. Skoletilbudet ved skolen er flerårig. Overtredelser av internatreglementet det ene året dras med til neste år.

Det minnes om at for opphold ved skolens internater gjelder:

  • leiekontrakten
  • internatreglementet
  • skolereglementet    
  • opplæringslova
  • opplæringsforskriften

Tildeling av internatplass er knyttet til leietakerens skoletilbud og kan ikke opprettholdes på selvstendig grunnlag.

Internatreglementet inngår som en del av skolereglementet som elevene er forpliktet til å overholde. Brudd på skolereglementet innvirker på elevens karakter i orden og i atferd.

 InternatreglementUtskriftsvennlig versjon