Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Permisjon og annen nyttig informasjon

Permisjon og annen nyttig informasjon

Permisjoner, forutsetter dokumentasjon

  • Faglærer kan gi fri i sine timer.
  • Kontaktlærer kan gi fri inntil 1 dag.
  • Lengre fravær må du søke rektor om tillatelse til å få.
  • Der som du har mer enn 3 dager sammenhengende fravær må du varsle skolen og levere legeattest.

Røyking og bruk av snus

Røyking og snusbruk er ikke i skoletiden.

Brannalarmen

Når brannalarmen går forlater gruppen klasserommet samlet sammen med lærer.  Kontaktlærer orienterer om rutinene. Sekker står igjen i klasserommet. Vinduer og dører lukkes. Gruppen samles ved låvebrua og gruppens lærer foretar opptelling. Det vil bli holdt brannøvelser i løpet av skoleåret.

Oppslag

Oppslag på skolens tavler må godkjennes og stemples på kontoret. Husk å ta ned oppslagene når de ikke lenger er aktuelle.

Oppbevaring av verdisaker

Du bør ikke ta med verdisaker eller større pengebeløp på skolen. Du bør sørge for at verdisakene blir godt passet på. Særlig gjelder dette i kroppsøvingstimene.

Tap

Når du har mistet noe, må du henvende deg til vaktmestrene, renholderne eller på kontoret. Tyverier anmeldes av deg selv.

 


Utskriftsvennlig versjon