Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Skoleskyss 2016-2017

Skoleskyss 2016-2017

 

Skoleskyss 16/17
Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere
finner på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss. De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom. Søknadsfrist er den 31. juli 2016.

Skolene skal heretter kun registrere skoleskyss på grunn av midlertidig skade eller sykdom.

 

 

 
 


Utskriftsvennlig versjon