Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Skoleskyss 2017-2018

Skoleskyss 2017-2018

 

Skoleskyss 17/18
Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere
finner på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss. De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom. Søknadsfrist er den 31. juli 2017. Søknader som kommer inn etter den 31. juli må forvente noe saksbehandlingstid.

Skolene skal heretter kun registrere skoleskyss på grunn av midlertidig skade eller sykdom.

 

 

 
 


Utskriftsvennlig versjon