Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Stipend og lån

Stipend og lån

Stipend fra Lånekassen 

Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.

Endring i Lånekassens regler for undervisningsåret 2016–2017

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for 2016–2017. Her er en oversikt over de viktigste endringene for elevene deres.

Foreldre til elever under 18 år skal signere avtalen om støtte

Slik det er i dag, må både forelder og elev signere avtalen om støtte når eleven er under 18 år, uavhengig av om eleven bare får stipend, eller stipend og lån. Nytt fra neste undervisningsår er at bare forelder/verge skal signere hvis eleven bare får stipend. Får eleven lån, skal fortsatt både eleven og en forelder/verge signere avtalen.

 Endring i hvilke satser for utstyrsstipend som gjelder for ulike utdanningsprogram

Det er noen endringer i hvilke satser for utstyrsstipend som gjelder for de ulike utdanningsprogrammene.

Vil dere videreformidle informasjon til elevene for oss?

Vi har laget en egen nettside med informasjonsmateriell til elevene. Her kan dere laste ned bilder, film, statusoppdateringer og artikler, og bruke det på egne nettsider. 

 

 

Her finner dere informasjon om andre endringer i forskriften, både for elever med og uten ungdomsrett.

Her kan dere lese hele forskriften: lanekassen.no/forskrifter

 


Utskriftsvennlig versjon