Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Rektors hilsen

Velkommen til et nytt skoleår!

KJÆRE ELEVER!

Alle ansatte ved Skjetlein videregående skole gleder seg til å ta imot nye og tidligere elever til et nytt skoleår! For oss på Skjetlein videregående skole, er det veldig viktig at alle elever føler seg trygge, trives godt og utvikler seg sammen i et godt lærings- og skolemiljø. Derfor skal vi sammen med dere legge et godt grunnlag for at dere skal bli godt kjent med hverandre allerede fra første skoledag. Godt vennskap som preges av omsorg og respekt for hverandre og gode opplevelser i skolehverdagen, er en veldig viktig faktor for læring og utvikling. 

Måten vi prøver å levendegjøre lærestoffet på håper vi skal skape lærelyst og utforskertrang med utgangspunkt i dine forutsetninger og ressurser. Du kan lese mer om skolens visjon og verdigrunnlag ved å følge lenken: http://www.skjetlein.vgs.no/Om-oss/Skolens-pedagogiske-plattform/

 

Med daglig oppmøte på skolen, omsorg for hverandre og god innsats i eget læringsarbeid, er det store muligheter for at dere vil legge et solid grunnlag for voksenlivet, både i forhold til videre studier og framtidig yrkeskarriere. Skolens elever setter stor pris på koblingen mellom praktiske og realistiske øvinger og teori. Dette er med på å gjøre elevene godt kjent med hverandre og legger grunnlaget for et godt elevmiljø som også motiverer for læring i de teoretiske fagene.

Elever 2017-2018

I høst starter ca.330 elever opp ved Skjetlein videregående skole. 31 elever starter på vg1 Bygg- og anleggsteknikk og 24 på vg2 Byggteknikk, 80 elever starter på vg1 naturbruk. Ca. 24 elever starter på vg2 naturbruk; Landbruks- og gartnernæring og vg2 Landbruks- og gartnernæring med realfag, 25 på Heste- og hovslagerfaget og 6 på Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg. 20 startet på vg 3 Landbruk, 13 på vg3 studieforberedende naturbruk. 85 elever starter på 30 timers påbyggingskurs og 20 på vg4 påbygging etter yrkeskompetanse.  11 elever starter på særskilt tilrettelagte tilbud.

Skjetlein videregående skole er til for deg. Skolens viktigste oppgave er å hjelpe dere elever i arbeidet med den faglige og personlig utviklingen for at dere skal bli best mulig rustet til å møte arbeids- og voksenlivet etter fullført videregående utdanning. Skal vi lykkes med det, må vi spille på lag i arbeidet med å skape et best mulig læringsmiljø. Å skape en god skole krever aktiv medvirkning fra alle. Sett deg realistiske mål og skolen vil støtte og hjelpe deg å nå dem gjennom felles målrettet innsats. Skolen legger vekt på god elevmedvirkning og et velutviklet elevdemokrati. Derfor er det viktig at elever deltar i skolens styringsorganer; elevrådet, skoleutvalget og skolemiljøutvalget.

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår!

Helén Pedersen, rektor 

Skjetlein, 10.08.17 


Utskriftsvennlig versjon