Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Prøver UDIR 2016

Prøver UDIR 2016

TIL ELEVER OG FORESATTE I SØR-TRØNDELAG: 

Alle elever ved Skjetlein vgs på Vg1 gjennomfører:

• Kartlegging lesing (uke 35 - 37)  (Papir)
• Kartlegging engelsk (uke 36)  (datamaskin / online)
• Læringsstøttene prøve regning (uke 36) (datamaskin / online)

Prøvene gjennomføres i dobbeltimen (Engelsk / Regning). Ta med datamaskin!

 

Login info for kartleggingsprøvene: https://pgsc.udir.no/pgslogin.html

 

 

 

 

OM VURDERING – rettigheter og plikter

Alle elever i videregående skole har rett til vurdering etter reglene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. Det betyr at du har krav på å få klarlagt din kompetanse og få tilbakemelding på prestasjonene dine og skolearbeidet ditt fra faglærerne. Skolen har plikt til å informere deg om denne retten, om formålet med vurderingen og om hva du skal vurderes i forhold til.

 Les mer


Utskriftsvennlig versjon