Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Prøver UDIR 2017

Prøver UDIR 2017

TIL ELEVER OG FORESATTE I SØR-TRØNDELAG: 

Alle elever ved Skjetlein vgs på Vg1 gjennomfører:

• Læringsstøttende prøver

Login info for kartleggingsprøvene:
https://id.udir.no/login?signin=92fd219c425a007dcc4634675af0916b

 Informasjon foresatte

OM VURDERING – rettigheter og plikter

Alle elever i videregående skole har rett til vurdering etter reglene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. Det betyr at du har krav på å få klarlagt din kompetanse og få tilbakemelding på prestasjonene dine og skolearbeidet ditt fra faglærerne. Skolen har plikt til å informere deg om denne retten, om formålet med vurderingen og om hva du skal vurderes i forhold til.

 Les mer


Utskriftsvennlig versjon