Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Tjenester > Rådgivertjenesten > Oppfølgings tjenesten

Oppfølgings tjenesten

Hvorfor OT?

Ungdom som avsluttet grunnskolen våren 1994 eller seinere, har lovfestet rett til videregående opplæring. Retten gjelder tre års heltids videregående opplæring og må normalt tas ut innen fem år etter fullført grunnskole. Når opplæringen helt etter delvis gis i lærebedrift i henhold til fagopplæringsloven, må retten normalt tas ut innen fem år.

De som ikke søker eller lar være å ta imot skoleplass i videregående skole, vil bli kontaktet av Oppfølgingstjenesten (OT) og få orientering om aktuelle tilbud når det gjelder oppfølging/opplæring. Gjennom slik oppfølging vil det kunne gis hjelp til f. eks skoleplass i kombinasjon med praksisplass.

Elever som avbryter videregående opplæring i løpet av et skoleår, vil få samme tilbud. 

Målgruppe for OT:

All ungdom som:

 • Ikke søker videregående opplæring
 • Lar være å ta imot skoleplass
 • Slutter før de har tatt ut sin treårige opplæringsrett
 • Har tapt retten, som følge av bortvising

Hva gjør OT?

Oppfølgingstjenesten skal:

 • ha oversikt over rettsungdommen sin situasjon
 • ha oversikt over aktuelle tilbud
 • kontakte ungdommene
 • gi tilbud om veiledning
 • sammen med ungdommen kartlegge ønsker, gi råd og veiledning og bistå til å utarbeide handlingsplan for hver enkelt
 • gi informasjon om opplæring, arbeid eller annen beskjeftigelse
 • følge opp målgruppen

Hvordan jobber OT?

Oppfølgingstjenesten skal:

 • sikre tverretatlig samarbeid til beste for hver enkelt ungdom
 • formidle og eventuelt samordne tilbud fra de ulike instanser til den enkelte ungdom

Oppfølgingstjenestens kontaktperson på Skjetlein videregående skole er:

Gunn Waage. Hun kan treffes på tlf 72594700/ 99702604, eller på email:

 


Utskriftsvennlig versjon