Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Tjenester > Rådgivertjenesten > Sosialpedagogisk team

Sosialpedagogisk team

 

Sosialpedagogisk team er satt sammen av:

 • Fagleder Anna Olaidatter Olsen
 • Rådgiver Gunn Waage

 

 
 

Sosialpedagogisk team sine drøftings-/arbeidsoppgaver

 • Arbeide med særskilt inntak
 • Drøfting rundt individuelle opplæringsplaner
 • Utvikle skolens spesial- og sosialpedagogiske tilbud (hjelpemidler og opplæring)
 • Koordinere samarbeidet rundt den enkelte elev
 • Påse at eleven får et mest mulig helhetlig tilbud
 • Være et høyttenkningsforum hvor ulike problemer kan tas opp, bl.a. klassemiljø
 • Ta initiativ til sosialpedagogiske tiltak
 • Forberede utredning av elever
 • Samarbeide med foresatte
 • Samarbeid med helsesøster og instanser utenfor skolesystemet

 

 

      NB! Teamet har fast møtetid hver uke

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon