Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Tjenester > Gårdsbruket > Gården > Gårdsdrift på Skjetlein vgs.

Gårdsdrift på Skjetlein vgs.

For å tilfredsstille kravet om praktisk undervisning og opplæring, spesielt innenfor studieretning Naturbruk, har skolen et forholdsvis stort gårdsbruk. Dette består av ca. 700 dekar jordbruksareal, herav ca. 500 dekar maskinjord og ca. 200 dekar beitemark. Skogarealet er ca. 700 dekar produktiv granskog.
Dette er allsidig gårdsdrift med stor vekt på korn- og fôrproduksjon. Skolen har moderne driftsbygning med plass til ca. 40 mjølkekyr med ungdyr, 30 avlspurker og noe slaktegris, 40-50 vinterfôra sauer og 1500 høner.
Det drives økologisk landbruk på Skjetlein siden 2003.

Skolen har også en relativt stor maskinpark med traktorer, skurtresker, forhøstere og andre aktuelle maskiner og redskaper beregnet på øvinger og praktisk gårdsdrift.

I skogen foregår hogst, kjøring av trevirke, og planting av ny skog.
Anleggsgartnere holder til traktorhallen, og sørger for at alle arealer rundt skolen er i orden
Fra 2006 har skolen har en smådyrsavdeling i "gamle driftsbygning" med kaniner og andre kjæledyr. Til skolen hører også gartneri med veksthusavdeling for blomster, tomater og agurker.

 

 


Utskriftsvennlig versjon