Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Tjenester > Sør-Trøndelag Agronomlag

Sør-Trøndelag Agronomlag

Laget ble stifta på februar i 1912, og har dermed 100-årsjubileum om ikke lenge.
Opp gjennom de 100 åra som har gått har aktivitetene variert, både med hensyn
til mengde og innhold. En aktivitet som har fulgt laget i lang tid,
er utgivelsen av Skjetleinbladet, eller som det tidligere het, Skjetleinagronomen,
og med julenummeret som het Kornbandet.

I de siste par åra har aktiviteten i laget vært på lavgir, og heller ikke
bladet har kommet ut. Nå er det imidlertid ting å gang som forhåpentligvis
ender opp med at laget får en revitalisering, og at bladet igjen kommer ut,
i første omgang med et julenummer.

Det siste året har laget hatt et styre, men uten at verva har vært fordelt,
og ambisjonen er å få til et årsmøte innen utgangen av januar 2012, hvor det
legges opp til å velge et styre og en leder, samt at formelle ting rundt regnskap og slike ting må på plass.

Det fungerende styret ønsker gjerne innspill og gode ideer, og dersom du har det, ta kontakt.

Navn Telefon Epost
Haldor Grenstad 95095963
Synnøve Gravdal 91352811
Per Sand 95252324  
Per Raudbergert 41511682  
Anny Husdal 95902519  

 

 


Utskriftsvennlig versjon