Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Tjenester > Sør-Trøndelag Agronomlag > Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

i Sør-Trøndelag Agronomlag 2008

STYRET

Navn

Adresse

Telefon

Valgt

Formann

Nils Bakken

Hovinsåsen 26
7236 Hovin i G.

992 17 399

Gjenvalg
for 1 år

Styremedlem

Mari Johanne Refsnes

Frøsetløkkja 18
7290 Støren

932 37 106

Gjenstår

Styremedlem

Lars Engen

Engen
7074 Spongdal

73 57 21 81
952 52 282

Ny
for 2 år

Styremedlem

Klaus Arild Sandøy

Hovinsåsen
7236 Hovin i G

992 56 401

Gjenstår

Styremedlem

Synnøve Gravdal

E. Løkkens v. 44
7092 Tiller

72 89 05 96
913 52 811

Ny
for 2 år

VARAREPRESENTANTER TIL STYRET

1. vara

Anne Sofie Barstad

Rihåggåv. 11c
7355 Eggkleiva

970 01 257

Gjenvalg
for 1 år

2. vara:

John Fløttum

7357 Skaun

72 86 58 98

Gjenvalg
for 1 år

REVISORER

 

Bernt Fløttum

Loddgårdstrøa 33
7224 Melhus

72 87 16 90
952 52 309

Ny
for 1 år

 

Ellen Kristin Syrstad

Syrstad
7357 Skaun

72 86 48 63
952 52 351

Gjenvalg
for 1 år

MUSEUMSNEMND

Formann

Atle Haugnes

Myrveien 3
7350 Buvika

72 86 57 14

Gjenvalg
for 1 år

 

Per Sand

Einrides Vei 36
7227 Gimse

72 87 15 64
952 52 324

Gjenvalg

for 1 år

 

Nils Kåre Sande

Brushanev. 19
7082 Kattem

72 84 72 68
971 37 776

Gjenvalg
for 1 år

kontaktperson

Ottar Aune

Uståsen 141
7082 Kattem

72 84 94 05

Gjenvalg
for 1 år

VALGKOMITE

Leder

Anders Eggen

     
 

John Volden

Margrethes v 3
7232 Lundamo

72 85 42 12
952 52 266

Gjenstår
for 1 år

 

Jan Bjørn Heggem

7332 Løkken verk

72 49 60 74
952 52 325

Gjenstår
for 2 år

 

Per Raudberget

7105 Stadsbygd

73 85 57 23
415 11 682

Ny for 3 år

REPRESENTANT FOR MOTORKAMMERATENE

 

Ola Asbjørnslett

Moheim
7075 Tiller

72 88 75 97
932 22 212

 

REPRESENTANT FRA SKJETLEIN VGS.

 

Torgrim Daling

Løvsetveien
7224 Melhus

72 87 24 23
951 36 401

 

Utskriftsvennlig versjon